Jak będzie przebiegała nasza współpraca projektowa?

Co wchodzi w skład projektu?